Lärande i en digitaliserad värld är min passion!

Jag är en stolt skolutvecklingsnörd som brinner för lärande i en digitaliserad värld. Under mina 25 år som verksam inom svensk skola har jag arbetat som lärare, rektor, processledare, projektledare, utvecklingsledare och teamledare. I dag arbetar jag som fristående konsult med huvudfokus på strategi, ledning och ledarskap i en digitaliserad värld. Jag arbetar också en hel del med digital kompetens i styrdokumenten, design av lärprocesser och planering av kompetensutvecklingsinsatser. Behöver du hjälp med kartläggning och nulägesanalys, processledning, utbildningsinsatser och stöd till ledare inom digitalisering, systematisk omvärldsbevakning eller kanske handledning av verksamhetsutvecklare/förstelärare inom digitalisering? Hör av dig så tar vi en digital fika och bollar behoven! Tillsammans är nyckelordet för att lyckas!

Vill du läsa hela min CV kan du ta del av det på Linkedin.

Malin

Yrkeserfarenhet i korthet

  • Teamleader och processledare på Foxway Education. I den rollen var jag strategisk samtalspartner och ansvarig processledare inom digitalisering för skolhuvudmän från hela Sverige.

  • Projektledare likvärdig skola Stenungssund.

  • Verksamhetsutvecklare huvudmannanivå, Kungälv.

  • Rektor Kungälv.

  • Processledare ledarskap och digitalisering Göteborgsregionens kommunalförbund.

  • Lärare, Stenungsund.

Utbildningar jag gått

Statliga rektorsprogrammet KAU

Innovation och affärsutveckling, Umeå universitet.

Forskningsperspektiv på digital transformation inom offentlig sektor

Lärarutbildningen 4-9, samhällsvetenskapliga ämnen

Mina böcker

Skolledare i en digitaliserad värld


Formativt ledarskap i en digitaliserad värld


Lärande i en digitaliserad värld

Lärande i en digitaliserad värld, ej publicerad.

Skrivs tillsammans med Patricia Diaz och Sara Willermark för Liber Förlag

Andra publikationer jag haft äran att delta i

Några exempel från tidigare uppdrag